فیلتر وکس گیری با حلال

RDVF فیلتر وکس گیری با حلال

فیلترهای Dewaxing فیلترهای  مخصوص برای جدا کردن موم (وکس) از روغن خام نفتی (لوب کات ) و وکس گیری .


فیلتراسیون در دمای منهای 15 درجه سانتیگراد تا منهای 45 درجه سانتیگراد  حلال انجام می شود.

 

ظرفیت های قابل سفارش :۲۰-۳۰-۴۰-۵۰ مترمکعب سطح فیلتر

© all right reserved for Green Persians Group (MTSP) designed by :navidiranian

Main Menu