راه اندازی

راه اندازی

شرکت بهاران پالایش سبز پارسیان، با بیش از 15 سال تجربه در تصفیه روغن سوخته و راه اندازی واحدهای تصفیه روغن جدید در ایران، پس از نصب تجهیزات، خط تصفیه را راه اندازی کرده و تحویل مشتری می‌دهد.

© all right reserved for Green Persians Group (MTSP) designed by :navidiranian

Main Menu